சூரன்போர்

Event details

  • Sonntag | 30/10/2022
  • 17:00

சூரன்போர் 30-10-2022 – ஞாயிறு – 17:00 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch