பிரபதாக விரதம்

Event details

  • 26/06/2022
  • 19:15

பிரபதாக விரதம் 26-06-2022 – ஞாயிறு – 19:15மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch