விஜயதசமி

Event details

  • 04/10/2022
  • 18:00

விஜயதசமி 0410-2022 – செவ்வாய் – 18:00 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch