5ம் புரட்டாதிச் சனி

Event details

  • Samstag | 15/10/2022
  • 09:00

5ம் புரட்டாதிச் சனி 15-10-2022 – சனி – காலை 9:00-20:00 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch