பிரதோச வீரதம்

Event details

  • 09/08/2022
  • 16:30

பிரதோச வீரதம் 09-08-2022 – செவ்வாய் – கும்ப பூசை 16:30 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch