# விபரம் விலை
1 நூல் கட்டுதல் (ஒரு நூல்) CHF 5.00
2 அர்ச்சனைப் பற்றுச்சீட்டு (தட்டம்) CHF 10.00
3 அர்ச்சனைப் பற்றுச்சீட்டு (தட்டம், தேங்காய்) CHF 15.00
4 வாகன கொள்வனவு அர்ச்சனை CHF 25.00
5 குங்கும அர்ச்சனை + அர்ச்சனை CHF 25.00
6 மோட்ச அர்ச்சனை + மோட்சதீபம் CHF 25.00
7 அனைத்துப் பரிவாரமூர்த்திகளுக்கும் அர்ச்சனை CHF 25.00
8 ஏடு தொடக்குதல் (விஜயதசமி – தைப்பூசம்) CHF 25.00
9 சித்திரா பௌர்ணமி + மோட்சதீபம் CHF 25.00
10 ஆடி அமாவாசை + மோட்சதீபம் CHF 25.00
11 வரலக்ஸ்மி விரதம் + அர்ச்சனை CHF 25.00
12 பால்ச்செம்பு + அர்ச்சனை CHF 25.00
13 அன்னம் ஊட்டுதல் CHF 50.00
14 பால் அபிசேகம் CHF 50.00
15 மாதாந்த அர்ச்சனை CHF 30.00
16 படிக்கட்டு பூசை CHF 50.00
17 கௌரி நோன்பு – காப்புக்கட்டுதல் + அர்ச்சனை CHF 30.00
18 ஆலயத்தில் பிள்ளை விற்றுவாங்குதல் + அர்ச்சனை CHF 50.00
18 கந்தசஷ்டி (ஆறு நாட்கள் அர்ச்சனை) CHF 50.00
18 விசேட பொங்கல் பூசை CHF 100.00
18 நவக்கிரக சாந்தி CHF 451.00
# விபரம் விலை
1 குழைசாதம், நெய்வேத்திய பிரசாதம் (செவ்வாய், வெள்ளி தவிர்ந்த) CHF 301.00
2 குழைசாதம், நெய்வேத்திய பிரசாதம் (செவ்வாய், வெள்ளி) CHF 401.00
3 தனி சோறு, பருப்பு கறி, சாம்பாறு, நெய்வேத்திய பிரசாதம் CHF 451.00
4 கந்தசஷ்டி விரத பூசை CHF 501.00
5 நவராத்திரி பூசை CHF 401.00