குமராலய தீபம்

Event details

  • Tuesday | 06/12/2022
  • 19:00

குமராலய தீபம் 06-12-2022 – செவ்வாய் – 19:00 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch