மாவீரர் நாள்

Event details

  • 27/11/2023
  • 19:00

மாவீரர் நாள் 27-11-2022 – ஞாயிறு – 19:00 மணி

மேலதிக விபரங்களுக்கு

லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்

Bahnhofstr.19A 6037 Root

Tel: 041 450 02 84

www.ammantemple.ch

info@ammantemple.ch