லுட்சேர்னில் மலை தனில்…

பாடல் : லுட்சேர்னில் மலை தனில்……
இசை : முகிலரசன்
பாடியவர் : அபீசன் மகேசலிங்கம்
பாடலாசிரியர் : அகரப்பாவலன்
வெளியீடு : லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன்

Post a comment