வெள்ளைமலை …

பாடல் : வெள்ளைமலை …
இசை : முகிலரசன்
பாடியவர் : க.ஸங்கீத் – செ.ஹர்ஷா
பாடலாசிரியர் : அகரப்பாவலன்
வெளியீடு : லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன்

Post a comment